Fixturer

Vi har stor erfarenhet från tillverkning av fixturer för både manuell och automatiserad produktion.

Genom vår kompetens kan vi garantera en kvalitetsnivå som uppfyller högt ställda krav på såväl individuell måttnoggranhet som likformighet.

  • Fixturer för både manuell och automatiserad produktion
  • Garanterat hög kvalitetsnivå