Kortserietillverkning

Bearbetning av små serier på 5-50 detaljer som är konstruerade för bearbetning, gärna med hög komplexitet. Det är också ett alternativ när seriestorleken är så liten att det är för kostsamt att formspruta, men där slutgiltig materialkvalité är ett krav.

Vi bearbetar i de flesta material.

  • Små serier, 5-50 detaljer
  • Möjligt i de flesta material