Omöjliga Detaljer

Det finns en del projekt där detaljerna är av mer hantverksmässig art och som kräver finmekanisk kompetens för att kunna framställas.

Fråga gärna oss, för kombinationen av moderna berabetningsmaskiner och "gammal" hantverksskicklighet är i vissa lägen oslagbar.

  • För de riktigt svåra detaljerna